Wat is V-Log?

Algemeen
Het V-Log protocol is een open standaard voor datalogging in een verkeersregeltoestel, ontwikkeld door Vialis en Van Grinsven Software. Het protocol is ontstaan uit de behoefte om Dynamisch Verkeersmanagement te kunnen uitvoeren en monitoren. Daartoe bevat V-Log alle relevante verkeerskundig te loggen berichten en gegevens die een regeltoestel registreert.

Unieke kenmerken
Het protocol heeft een aantal unieke kenmerken. Het voldoet aan de hoge eisen die de markt stelt aan de compleetheid van gegevens en de overdrachtssnelheid. Daarnaast is het protocol fabrikant onafhankelijk, omdat het een standaard onderdeel is vanaf CCOL 7.0 en hoger.
V-Log is bovendien een open standaard die ook door de ASTRIN aangenomen is als standaard protocol voor VRI datalogging, inclusief de KAR-gegevens. Kortom, een prachtig protocol voor de verkeersbranche.

Doelstellingen
De doelstelling is een open standaard voor de verkeersbranche. Dit houdt in:

  • Open: er zijn geen barrieres voor het gebruik van het protocol.
    De kosten voor het gebruik van V-Log bestaan alleen uit het tekenen van een licentieovereenkomst en registratiekosten. Daarmee is de V-Log documentatie vrij beschikbaar.
  • Standaard: variaties op het protocol zijn niet toegestaan.
    De gebruikers ondertekenen een licentie-overeenkomst, waarin het niet aanbrengen van wijzigingen als beperkende voorwaarde is opgenomen.