Licentieovereenkomst

Verlening van het gebruikersrecht
Vialis verleent, na ondertekening van de licentieovereenkomst, aan de gebruiker een niet-exclusieve, niet overdraagbare licentie met betrekking tot het gebruik van het V-Log protocol, zijnde een communicatieprotocol ten behoeve van data-inwinning bij verkeersregelinstallaties (VRI's), mits alle voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst worden nageleefd.

Gebruikers van het "V-Log protocol en definities" kunnen, onder voorbehoud van goedkeuring van onze directie, de licentieovereenkomst aangaan voor het gebruiksrecht van de V-Log protocol versie 3.0.x. Hiervoor dient u deze volledig ingevuld en ondertekend aan ons te retourneren. Bij de ondertekening dienen alle pagina's van een paraaf voorzien te worden.

Nadat wij van u een getekende exemplaar hebben ontvangen, zal het document ter ondertekening aan onze directie voorgelegd worden. Eerst na ondertekening van onze kant, zal de overeenkomst tot stand komen en zullen wij u hiervan een kopie toesturen. Tevens ontvangt u daarna dan de beschrijving van het "V-Log protocol en definities" en de betreffende factuur voor het voldoen van de registratiekosten.

Voor de facturatie vragen we u onderstaande gegevens aan ons door te geven.

Voor bestaande klanten:
- Inkooporder / bestelling, met daarop:
- Referentienummer inkooporder;
- Contactpersoon;
- Factuuradres;
- Opdracht omschrijving;
- Opdracht bedrag.

Voor nieuwe klanten, dienen deze opgenomen te worden in ons systeem, waarbij onderstaande aanvullende gegevens nodig zijn:
- Bedrijf naam (zoals ingeschreven bij de KvK):
- Bezoek adres:
- Post adres:
- Telefoon:
- Website:
- E-mail:
- BTW nummer:
- KvK nummer:

De licentieovereenkomst is via onderstaande link te downloaden.
V-Log licentieovereenkomst, blanco