Status rondom V-Log 3.0


De ontwikkelingen rondom het V-Log protocol en definities versie 3.0 zijn afgerond. Op dit moment is CCOL versie 9.0 beschikbaar voor de fabrikanten, waarmee zij zullen testen. Na afronding van deze testen en goedkeuring wordt deze CCOL versie vrijgegeven voor klanten. Vanaf dat moment kunnen klanten V-Log versie 3.0 als bestekseis opnemen. Daarnaast kan worden vermeld dat in overleg met wegbeheerders pilot locaties worden aangewezen om data op basis van V-Log 3.0 uit verkeersregelinstallaties te ontsluiten. 

Het bovenstaande is mogelijk doordat diverse randvoorwaarden zijn ingevuld: 

  • De aanpassing van de CVN-C Interface specificaties is afgerond. Alle fabrikanten zijn in het bezit van CVN-C 5.0.
  • CCOL versie 9.0 is beschikbaar voor fabrikanten en komt na vrijgave beschikbaar voor klanten.


Indien klanten de status van de V-Log 3.0 implementatie in een specifiek type regeltoestel willen weten, dan wordt verzocht contact op te nemen met de betreffende fabrikant. De ASTRIN specificatie is te downloaden op de ASTRIN website.
"Verkeerslogging-in-de-Verkeersregelautomaat-v1-1.pdf"

Specificaties V-Log 3.0 definitief


De specificaties van V-Log 3.0 zijn op 18 november 2016 definitief gemaakt. Hiermee is het specificatie document versie 2.51 vrijgegeven en heeft V-Log een nieuwe mijlpaal bereikt. De vervolgstap is nu, op basis van de nieuwe CCOL en CVN-C versies, de implementatie van V-Log 3.0 door de diverse fabrikanten in hun verkeersregeltoestel(len).

Hoe het beheer en de werkgroep in de toekomst exact vormgegeven zal worden, moet nog worden bepaald, maar zal worden gefaciliteerd door de Stichting IVERA. In vervolg overleggen wordt dit besproken en zal een besluit genomen worden over de samenstelling van de werkgroep en de wijze waarop wijzigingsverzoeken worden behandeld.

V-Log 2.0 versus V-Log 3.0


Hieronder staan de belangrijkste functionaliteiten van het V-Log protocol vermeld, met daarbij de verschillen tussen protocol versie 2.0 en 3.0.

Wat is V-Log?

Het V-Log protocol is een open standaard voor datalogging in een verkeersregeltoestel. V-Log maakt het mogelijk om van VRI's alle relevante verkeerskundige berichten en gegevens te verzamelen, ongeacht de fabrikant van het regeltoestelMeer ...

Versies

V-Log 3.0.0
    doc. versie 2.52     22-03-17
    doc. versie 2.51     18-11-16
    doc. versie 2.5       13-10-16
    

V-Log 2.0.0
    doc. versie 1.2       08-05-12

V-Log 1.0
    doc. versie 0.8       14-12-10