Status rondom V-Log 2.0


De ontwikkelingen rondom V-Log 2.0 worden steeds concreter. Zo kunnen klanten sinds 1 januari 2012 V-Log op basis van bestanden als bestekseis opnemen. Daarnaast kan worden vermeld dat op diverse plekken in Nederland reeds data met behulp van V-Log 2.0 uit verkeersregelinstallaties wordt gehaald. 

Het bovenstaande is mogelijk doordat diverse randvoorwaarden zijn ingevuld: 

  • De aanpassing van de CVN-C Interface specificaties is afgerond (versie 4.0). Alle fabrikanten zijn in het bezit van CVN-C 4.0.
  • CCOL versie 8.0 is beschikbaar voor fabrikanten en klanten. Deze versie volgt op de "tussenversie" 7.5, die alleen voor fabrikanten beschikbaar was.


Indien klanten de status van de V-Log implementatie in een specifiek VRI type willen weten, dan wordt verzocht contact op te nemen met de betreffende fabrikant. Tot slot kan worden vermeld dat er op de ASTRIN website de ASTRIN specifciatie "Verkeerslogging in Verkeersregelautomaat" is gepubliceerd.

Specificaties V-Log 2.0 definitief


De specificaties van V-Log 2.0 zijn op 29 november 2011 definitief gemaakt door de ASTRIN werkgroep 'Standaardisatie'. Hiermee heeft V-Log een nieuwe mijlpaal bereikt. De vervolgstap is nu een nieuwe CCOL versie en de implementatie van V-Log door de diverse fabrikanten in hun verkeersregelinstallaties. 

De ASTRIN werkgroep zal worden omgedoopd tot werkgroep 'V-Log' en minimaal 1x per jaar bijeenkomen. In het eerstvolgende overleg wordt besloten over de samenstelling van de werkgroep en de wijze waarop wijzigingsverzoeken worden behandeld.

V-Log komt ook in RWS C-regelaar 


Nadat eind 2010 V-Log door de ASTRIN-werkgroep 'Standaardisatie' aangenomen werd als standaardprotocol voor VRI datalogging (inclusief KAR), tekende Rijkswaterstaat begin juli 2011 de licentie-overeenkomst voor V-Log met het doel om V-Log in de RWS C-regelaar in te bouwen.

Goudappel Coffeng beheert en onderhoudt de RWS C-regelaar in opdracht van Rijkswaterstaat en zal derhalve de implementatie van V-Log in de RWS C-regelaar uitvoeren. De eerste stap is het opstellen van een planning voor de V-Log implementatie. Daarnaast zal Goudappel met de VRI fabrikanten afspraken maken over het testen van het protocol en de implementatietijd voor gebruikers.

Voorgenomen wijzigingen in V-Log specificaties

De ASTRIN werkgroep 'Standaardisatie' heeft meerdere malen overleg gehad over de V-Log specifiacties. Naast het besluit om V-Log als standaard te gebruiken voor KAR logging en om de huidige V-Log functionaliteit te behouden, is overeenstemming bereikt over aanvullingen van het protocol. 

De belangrijkste voorgenomen aanvullingen zijn:

  • V-Log wordt uitgebreid met file logging. Dus naast de huidige streaming worden de V-Log berichten ook in files weggeschreven. De grootte en tijdsduur van de files is instelbaar.
  • De V-Log data files worden opgeslagen in de log directory van de VRI en zijn op te halen via FTP.
  • Om eenvoudig en eenduidig KAR data te kunnen loggen zullen enkele berichten aan de standaard gedefinieerde V-Log berichten worden toegevoegd.

Branche kiest V-Log als standaard voor KAR logging 

De verkeersbranche heeft via de ASTRIN aangegeven dat V-Log is gekozen als standaard om KAR-gegevens (beter) te loggen. De belangrijkste aanleiding was de behoefte om in de verkeersregelinstallatie gegevens te loggen die het mogelijk maken om de prestaties te meten van het KAR-mechanisme.

Hiermee krijgen wegbeheerders en leveranciers van de verkeerregelinstallatie de mogelijkheid om beter de oorzaken te onderzoeken van een mogelijk verminderde prestatie van KAR en/of fouten te zoeken, die te maken hebben met het berichtenverkeer tussen voertuig en verkeerregelinstallatie.

Wat is V-Log?

Het V-Log protocol is een gratis, open standaard voor datalogging in een verkeers- regeltoestel. V-Log maakt het mogelijk om van VRI's alle relevante verkeerskundige berichten en gegevens te verzamelen, ongeacht de fabrikant van de VRIMeer ...

Versies

V-Log 2.0
    doc. versie 1.2       08-05-12
    doc. versie 1.1       23-11-11
    
doc. versie 1.0       01-10-11
    doc. versie 0.9       30-05-11

V-Log 1.0
    doc. versie 0.8       12-12-10
    doc. versie 0.7       26-04-10
    doc. versie 0.6       01-02-10
    doc. versie 0.1       23-12-03